24. May , 2017

Bli en sorteringsmester med RIR!

Visste du at sortering av avfall ikke bare er nyttig for miljøet, men at det også kan være gøy? Og tror du på oss når vi sier at barn er flinkere til å sortere enn voksne?

På Rabalderfestivalen kan du du teste ferdighetene dine. I samarbeid med RIR arrangerer vi en sorteringskonkurranse. Konkurransen tester både kunnskap og hurtighet. Nå kan dere endelig finne ut hvem som er best på sortering i hjemmet. Kanskje blir du familiens sorteringsmester?

RIR står for Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap og står for innsamling av husholdningsavfall fra 20 000 abonnenter. I Årødalen har de det største deponiet for avfall i fylket. Restavfall, papir, matrester, glass, klær/sko og metallemballasje leveres hit.

RIR har sponset Rabalderfestivalen og er vår samarbeidspartner innen renovasjon. Besøk RIRs aktivitetsstasjon og lær noe gøy om renovasjon!