07. March , 2017

Støtte fra Fylkeskommunen innvilget!

- Som førsteårs barnefestival er vi prisgitt støtte fra fylkeskommunen. Det vil være avgjørende for hvordan vi får formet festivalen, spesielt nå i oppstartsfasen. Vi er svært takknemlig for tilskuddet, sier festivalsjef Eivind Fadnes.

Rabalderfestivalen søkte Møre og Romsdal Fylkeskommune om støtte til festivalen har fått innvilget 95 000kr. Dette gjør at festivaledelsen kan gå videre med å videreutvikle konseptet med festivalen.